Compactor

Överlägsen prestanda och tillförlitlighet
NPK® Compactor är konstruerade och byggda för att möta dagens krav på ökad produktivitet, utvidga och förbättra mångsidigheten hos din traktorgrävare eller grävmaskin.

Ledande inom dikeskomprimeringsteknik, levererar NPK® branschens högsta impulskrafter med överlägsen prestanda.

Större vibrationskrafter skapar spänningsvågor i sand eller löst jordmaterial, vilket innebär att luften i materialet trycks upp till ytan och packar partiklarna närmare varandra. Högre impulskraft fungerar tillsammans med bärarens nedåtriktade krafter att packa sammanhängande leraktig jord.

Resultatet är snabbare, säkrare och effektivare packning än andra redskap som vanlig vibratorer, vältar och andra maskiner. Plus att NPK® Compactor ger överlägsen tillförlitlighet och arbetskostnadsbesparingar.


C-2D C-4C C-6C C-8C C-10C C-12C
Maskinvikt bärare (ton) 2 - 5,5 4,5 - 11,5 7 - 20 14 - 34 27 - 45 35 - 63,5
Slagkraft (kg) 1 600 3 600 7 300 11 000 15 450 20 400
Cykler/min (st) 2 400 2 100 2 200 2 200 2 200 2 200
Oljetryck (MPa) 10,5 - 14 11,7 - 15 12,5 - 16 14 - 17 14 - 17 14 - 17
Oljeflöde (l/min) 42 - 49 68 - 83 106 - 125 145 - 160 150 - 210 210 - 265
Dimesion platta 320 x 635 580 x 860 740 x 1 020 860 x 1 170 1 020 x 1 320 1 140 x 1 470
Arbetsvikt (kg) 172 436 778 1 056 1 640 2 030
Höjd (mm) 711 762 990 1 145 1 270 1 397
Bredd (mm) 320 584 736 860 1 016 1 144

Detta är en exempeltext som du lätt kan byta genom att hålla musen över och trycka på knappen redigera text

Modell med 360° hydraulisk rotation

Modell C-4C, C-6C och C-8C can utrustas med en kraftig rotator (R)

C-4CR C-6CR C-8CR
Vikt (kg) 430 825 1 063
Höjd (mm) 825 979 1 069
Rotator oljetryck (MPa) 20 - 32 20 - 32 20 - 32
Rotator oljeflöde (l/min) 10 - 25 15 - 25 15 - 25