NPK G-45EH

-Integrerad NPK PowerBooster
-Lätt att underhålla
-Stor käftöppning
-Skyddad hydraulkolv
-Lågt oljeflödesbehov
-Snabba arbetcykler
-Kraftig elektromagnet 220 VDC

Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3
Värde Värde Värde
Värde Värde Värde
Värde Värde Värde