NPK V250R

-Integrerad NPK PowerBooster
-Lätt att underhålla
-Stor käftöppning
-Skyddad hydraulkolv
-Lågt oljeflödesbehov
-Snabba arbetcykler
-Utbytbar bultad tandplatta samt motbett
-Ingen läckoljeledning
-Hög krosskraft

Specefikation NPK V250R
Vikt grävmaskin (ton) 27 - 35
Vikt exkl fäste (kg) 2750
Käftöppning (mm) 900
Oljeflöde (l/min) 100 - 200
Arbetstryck (bar) 280
Oljeflöde rotation (l/min) 15 - 40
Arbetstryck rotation (l/min) 140
Krosskraft spets (kN) 1020
Klippkraft stålskär (kN) 1330
Tid öppna käft (sek) 0,9
Tid stänga käft (sek) 2,3